תולדות כלי הכתיבה

January 9, 2014  |  By  |  Impressions: 22  | 


יב " ס ' םיפונ ' ד םירימא תינכת ' לאלצב תפקר יב " ס ' םיפונ ' ד םירימא תינכת ' לאלצב תפקר תנכותב סקימוק תריצי ' ודנוט

More from rakefetb