הפרפר (3)

January 7, 2015  |  By  | 


        ,    .         .   ¯   ,       . - "   " ?  . - "   "   "     ¯  .       ¯  " - "   ¯  " ?    , - " ¯ "   , " ¯       ¯      ¯  ¯ ,     .     ¯   .       ."

More from Debora

Page 1 / 2