tap1q1

April 29, 2015  |  By  | 


MÈO NGỰA NONCHIM ƯNG "Đ ội Hải Ly" là một tập truyện tranh gồm 30 tập do họa sĩ Michel Tacq (cũng gọi là Mitacq) vẽ, người viết cốt truyện chính là Jean-Michel Charlier. Michel Tacq (1927-1994) là một họa sĩ n

More from thaithuan259

Page 1 / 4