Get more exposure for your business with the new HTML5 flipbooks. Learn more

PITTURI TAL-PASSJONI TA' KRISTU (1)

Gorg Falzon


Published on December 2, 2013

xoghlijiet ta’ diversi artisti li esprimew it- tbatijiet ta’ l -img hallem ta’ nazaret li minnhom ghadda biex jifdi lill-bniedem . xoghlijiet ta’ diversi artisti li esprimew it- tbatijiet ta’ l