- פרשת שבוע אחרי מות- קדושים- אמור

May 3, 2015  |  By  | 


דומע 2 עובשה ביתנ בישמו לאוש םיובא דעא תאמ היווירט 1 . .)ומש חמיי( רלטיה ףלודא 2 . .וטג ,הדמשה הנחמ ,הדובע הנחמ 3 . .ידוהי היה רלטיה ףלודא לש

More from yael