Clou 70

MOAweb


Published on December 1, 2014

CLOU, marketing research & digital analytics met Big Data Small 7 Healthcare 33 Inview 46 I&O Research 47 Isiz 14 MarketResponse 11, 21, 37 MIE 24, 25 MOA 42, 43 Mobiel Centre 48 OP&P 45 SSI 2 TeamVier 35 clou 70 | december 2014 december 2014 Reclame en big data Beter begrijpen en bereiken van je klanten. Dat geldt net zo hard voor reclame als voor merken. Maar hoe onderbouw je creativiteit met cijers? Clou kijkt hoe ze het in Engeland doen. ‘Recruiters van bureaus zochten ineens naar agestudeerde rekenkundigen.’ 8 All the way, VideoTotaal De Stichting KijkOnderzoek (SKO) bouwt aan een nieuw onderzoeksmodel voor ons kijkgedrag. Alle kijkgedrag! Televisie, video, online, ofine, lineair, non-lineair. En op elk scherm dat je maar kunt bedenken. Want één onderzoek met één oplossing bestaat niet meer. 12 Niet vragen maar uitlezen Mobiele en draagbare techniek – je kunt er niet meer omheen. Waar liggen de kansen voor marktonderzoek? In deel 1 van een nieuwe serie kijken we naar beacons, Magic Bands en privacy. ‘Zo’n app weet dat jij eerder in de webshop hebt zitten snuelen.’ 18 70 Clou marketing research & digital analytics Neuro- marketing – zien wat u voelt SENIOREN PLUKKEN DE DAG Reclame en big data – sterke content, solide cijfers Digital analytics met Oogst 70 december 2014 SKO gaat all the way met VideoTotaal Ombudsman Klopt dit wel? NIET MEER VRAGEN MAAR UITLEZEN Samen deep-diven in de com- munity De impact van onderzoek deel 2 Mobieltjes en smartphones rijp voor surveys Nieuw denken over data- gebruik Inhoud 4 Redactioneel 5 Feiten en Omstandigheden 7 Column Harm Weber Data-data 15 Column Eveline van Zeeland Neuromarketing met een kleine N 16 digital analytics Oogst 17 Ombudsman Nieuw denken over datagebruik 22 Neuromarketing – Zien wat u voelt 26 De impact van onderzoek – deel 2 29 Klopt dit wel? Authenticiteit zonder verhaal 30 Rijksoverheid en communities – Samen deep-diven over beleid 34 Edith de Leeuw – Mobieltjes en smartphones rijp voor surveys 35 Column Reinier Heutink Zwarte Piet en privacy 36 swocc Impliciet meten 38 smart -ronde Betty van Breemaat 39 Nieuw! Recycle je informatie 40 Onderzoek in het nieuws Senioren plukken de dag 42 Recensies 45 Column Ahmed Bulut Webcare zonder dialoog 46 Ingezonden Behoud het goede