Разделението на труда

April 21, 2013  |  By  | 


Разделението на труда е метод на обособяването на производството на стоки и услуги въз основа на специфичните им свойства и съставящите