akta_bahasa_kebangsaan_1963

July 24, 2013  |  By  | 


UNDANG-UNDANG MALAYSIA Akta 32 AKTA BAHASA KEBANGSAAN 1963/67 Dicetak oleh Ketua Pengarah Percetakan Negara, Kuala Lumpur, dengan kuasa Pesuruhjaya Penyemak Undang-Undang di bawah seksyen 14 Akta Penyemak Undang-

More from ukurgeo