PERBADANAN AWAM,PEMBELAJARAN KOPERATIF

September 29, 2013  |  By  | 


1 PERBADANAN AWAM Perbadanan awam ditubuhkan melalui Akta Parlimen untuk menyediakan perkhidmatan seperti perubatan, pendidikan dan pembinaan infrastruktur.Ianya ditadbir sepenuhnya oleh kerajaan di bawah tanggungjawab menteri yang membentuk satu lembaga untuk

More from Lia Mustapha