מחנה גאליס

March 25, 2014  |  By  | 


העיתון הראשון בשפה קלה יותר החל מהעיתון הבא בקלאית!