NEW Podręcznik uczestnika

January 9, 2015  |  By  | 


2 Spis tre ś ci 1.  Impact ........................................................................................ 3  2.  Od Lidera 2.0 do Mened ż era 2.0 .................................................... 5  3.  Rola mened ż era PZU .................................................................... 9  4.  Od mened ż era do przywódcy – Model Watkinsa ............................ 10  5.  Wszechstronne przywództwo ....................................................... 11  6.  Model PRO ................................................................................. 17 