VIRUS

November 25, 2016  |  By  | 


Category: Children

Adenovirus Familia: Adenoviridae Produce enfermedades en los aparatos, respiratorio, digestivo y urinario. Gastroenteritis viral principalmente Virión: icosaédrico de 70 a 90 nm de diámetro Composición: DNA (13%), prote&iacut

More from 9E569E76AED