בראשית 2- אדם וחווה, קין והבל

September 28, 2013  |  By  | 


םָ דֵ מ ןֹושאִ רָ ה דַ ע ַ חֹ נ ןונג ןימסי :הכרע םָ דֵ מ ןֹושאִ רָ ה דַ ע ַ חֹ נ ןונג ןימסי :הכרע הָ רָ

More from yasmin

Page 1 / 2