Jagten

November 25, 2014  |  By  | 


1.Jeresindtrykaffilmen:  • Hvaderjeresgenerelleindtrykaffilmen?Prøvatbeskrivemedord,hvordanIsynes, filmener. • Hvilkenscenegørstørstindtrykpåjer?Hvorfor? 2.Spørgsmåltilfilmen:  • HvordanharLucasdetibyenførKlarakommermedsinudtalelse. • HvorforsigerKlara ”JeghaderLucas,hanerdumoggrimoghanharentissemand.Den stritterligeudiluftensomenkæp” • HvorfortrorI,Klaralyver?(Notertingenened,somhunlyverom) • Etgammeltordsprogsiger,atmanhørersandhedenfrabørnogfuldemennesker.Er detrigtigt? • HvadgørlederenafbørnehavendaKlarakommermedsinudtalelse?  Vardetok? Hvorfor/hvorforikke?  • HvordanreagererLucaspåanklagerne?–oghvorfor? • HvordanreagererfolkibyenoverforLucas,efteratKlaraharfortaltsinhistorie? (hvorfor?) • HvordanreagererKlaradahunopdagerhvordanfolkibyenreagererpåhendes historie? • HvorforgårLucasikirkejuleaften?  • IkirkensigerTheo:”Jegkansedetpåham”.Hvadmenerhan? • HvorforhjælperTheoikkeLucas? • Hvadfårhamtilatændremening? • HvordanendersagenmodLucas? • ErLucassåfrifundet? • Reglerformandligepædagogerermangestederblevetændret.HvorfortorI,deerdet, oghvemmondisseændringerbeskytter?      

More from stinemunkdahl

Page 1 / 4