הקדמה קורס מתוך הספר

July 28, 2013  |  By  | 


ספר הלימוד הוא "מדע חישובי לכתה י" של שלמה רוזנפלד.