Get more exposure for your business with the new HTML5 flipbooks. Learn more

lm

zeezul


Published on August 13, 2014

LITERASI MAKLUMAT Keupayaan mendapat makna daripada maklumat. People trained in the application of information resources to their work… They have learned techniques and skills for utilizing the wide range of information tools as well as primary sources in molding information – solutions to their problems” Paul Zurkowski National Commission of Libraries and Information Sciences 1974. INFORMATION LITERACY The ability to find and use information - is the keystone of lifelong learning” Keupayaan untuk mengakses menilai dan mengguna maklumat dari pelbagai sumber Doyle,C(1994) Apa dia akses? 1.Mengenalpasti keperluan 2.Bertanyakan soalan berhubung dengan keperluan Mengenalpasti sumber maklumat 3.Menyediakan strategi pencarian 4.Mengesan maklumat –cetak dan ‘technology-based’ Apa dia penilaian? 1.Memilih dan menilai maklumat Menentukan kewibawaan 2.Menentukan ketepatan dan kesesuaian Mengenalpasti pandangan dan fakta 3.Buang maklumat salah/mengelirukan 4.Cipta idea bagi menggantikan maklumat salah/kurang tepat Apa dia penggunaan? 1.Mengurus maklumat untuk aplikasi praktikal Sepadukan maklumat baru dengan maklumat sedia ada 2.Aplikasi maklumat dalam pemikiran kritikal dan penyelesaian masalah Komunikasi dan menggunakan maklumat dengan berkesan Rumusan Kemahiran Maklumat: 1.Keupayaan mendapatkan maklumat yang relevan sesuai dan berguna dengan berkesan dan cekap 2.Mengolah data kepada maklumat dan ilmu yang berguna untuk kepentingan sejagat dan dapat menyelesai masalah dan buat keputusan 2

Similar publications