TOPIK 1

October 29, 2014  |  By  | 


ISI KANDUNGAN TOPIK 1: PENGENALAN ILMU TAJWID 4 PENGENALAN 4 1.1 DEFINISI ILMU TAJWID 5 1.2 SEJARAH PENULISAN ILMU TAJWID 6 1.3 DALIL WAJIB MEMBACA AL-QURAN SECARA BERTAJWID 8 1.4 HUKUM MEMPELAJARI ILMU TAJWID 11 1.5 KESALAHAN (AL-LAHN) DALAM PEMBACAAN AL-QURAN 12 1.6 TINGKATAN-TINGKATAN BACAAN AL-QURAN 14 1.7 RIWAYAT HAFS DARIPADA ‘ASIM MENURUT TORIQ AL-SYATIBIYYAH 15 1.8 PERBEZAAN TORIQ AL-SYATIBIYYAH DAN AL-JAZARIYYAH 20 BIBLIOGRAFI 24

More from ueda.dakbk