AmstaffNytt #2 - 2014

July 9, 2014  |  By  | 


Kontakter Ordförande & ansvarig utgivare Hossein Mohaddes Tel: 070-799 90 88 E-mail: astklubben.ordforande@gmail. com Vice Ordförande Magdalena Berwid E-mail: astklubben.viceordforande@ gmail.com Sekreterare Helen Sjöholm Tel: 072-246 89 38 E-mail: astklubben.sekreterare@gmail. com Kassör, Medlems- och Shopenansva- rig Monika Zawadzka Tel: 076-863 61 69 E-mail: astklubben.kassor@gmail.com Ledamot Cecilia Benjaminsson E-mail: astklubben.ledamot1@gmail. com Jenny Stein Tel: 073-922 69 72 E-mail: astklubben.ledamot2@gmail. com Camilla Olsson E-mail: astklubbenledamot3@gmail.com Suppleant 1 Paula Lindquist Tel: 073-818 02 48 E-mail: astklubben.suppleant1@gmail. com Suppleant 2 Monica Greve Tel: 0737-18 21 24 E-mail: astklubben.suppleant2@gmail. com Revisor Leif Persson E-mail: leifmollgan@hotmail.com Suppleant Revisor Jessica Hallberg Valberedning Sammankallande Veronica Wolfsberg Valberedning Patric Cederlöf Tel: 08-560 433 38 E-mail: zic.ast@swipnet.se Ludwig Tercha Tel: 070-218 89 99 E-mail: terchas@hotmail.com Avelskommitté Sammankallande Maria Olivemark Tel: 08-657 95 86 astklubben.avel@gmail.com Avelskommitté Karin Berggren Tel: 073-667 08 10 E-mail: astklubben.avel@gmail.com Anna Nåman Tel: 070-244 57 34 E-mail: astklubben.avel@gmail.com Mentalkommitté Sammankallande Jenny Stein Tel: 073-922 69 72 astklubben.mentalitet@gmail.com Mentalkommitté Magdalena Berwid astklubben.mentalitet@gmail.com Monika Zawadzka Tel: 076-863 61 69 astklubben.mentalitet@gmail.com Olga Isaksson astklubben.mentalitet@gmail.com Utställningskommitté Sammankal- lande Cecilia Benjaminsson E-mail: astklubben.show@gmail.com Utställningskommitté Magdalena Berwid E-mail: astklubben.show@gmail.com Katarina Bäck Tel: 076-1650200 E-mail: astklubben.show@gmail.com Jenny Henriksson Tel: 073-8399081 E-mail: astklubben.show@gmail.com Sponsoransvarig Daniel Andersson E-mail: astklubben.sponsring@gmail. com Medieansvarig Patric Cederlöf Tel: 08-560 433 38 E-mail: zic.ast@swipnet.se Hemsida www.amstaffklubben.se Medlemsavgifter Amstaffklubben 2014 Fullbetalande medlem: 300 kr Familjemedlem/valpköparmedlemsskap: 100 kr Medlemsinformation Om du fyttar ellet byter adress kontakta SKK’s medlemsavdelning. Tel: 08–795 30 50 eller e-post: medlem@skk.se • • • A mstAff N ytt Utkommer 4ggr/år och utges av Svenska Amstaffklubben. Ansvarig utgivare: Hossein Mohaddes Redaktör: Paula Lindquist E-post: amstaffnytt@hotmail.com Annonspriser: Se www.amstaffklubben.se eller kontakta redaktören Manusstopp: Nummer 3 2014 – 8 september. Utgivning i början av november. Observera! Innehållet i artiklar och annonser står alltid för respektive författares räkning och behöver ej ge uttryck för uppfattningar som delas av Amstaff- klubbens styrelse eller avelskommitté. Redaktören förbehåller sig rätten att redigera och förkorta insänt material. För insänt, ej beställt material, ansvaras ej. Material till tidningen skickas med fördel in via e-post eller CD. Även foton kan skickas på samma sätt. All text skall skrivas i Word och får inte in- ehålla manuella radbrytningar (annat än vid nytt stycke), manuella indrag eller tabbar. Inga bilder får vara inmonterade i dokumentet. Foton skall vara sparade i .jpg och högupplösta. Bilder från hemsidor eller mobiltelefoner lämpar sig inte för tryck. Annonser skall vara betalda innan manusstopp! Omslagsfoto: BISS-vinnare 2014 med uppfödare/handler samt domarna. 2 I nnehåll #2 - 2014 3 - O rdförandes rader Hosse har ordet 4 - s kryt ! Medlemmarnas framgångar 6 - a mstaffspecialen 2014 Resultat och bilder 14 - r ally km 2014 Resultat och bilder Detta är Fervens Fera Crazy-Conny Till vardags kallad för Rocky Ägare: Linda Ross och Benjamin Yuksel

More from Amstaff Nytt

Page 1 / 2