RPH TAHUN 4

May 19, 2015  |  By  | 


BAHASA MALAYSIA TAHUN 4 Tema : Minggu Ko Kurikulum Tahun 4 Tajuk: Semangat Berpasukan Masa: 8.45 hingga 9.45 pagi Standard Pembelajaran 3.9.1 Menulis ulasan tentang bahan bukan sastera yang didengar, ditonton atau dibaca dengan jelas menggunakan ba