כבר מגיע הסתיו

September 17, 2013  |  By  | 


לקנרפ םדרטסמא תיגח לקנרפ םדרטסמא תיגח  בּ  ִ יַ מ ַ ה ִ א ר  ניֵ א  יִ לֻ חּ  יִ  ֵ ה יִ ַ ּ

Page 1 / 3