Jion

August 25, 2013  |  By  | 


JION  Ideogramele ce compun cuv`ntul Jion `nseamn\ dragoste pentru Buddha [i recuno[tin]\. Acest kata a fost trans- mis de c\lug\rii de la templul Jion, p\strindu-se astfel numele acestui tem- plu.

Page 1 / 2