SARF skiss 141024

October 27, 2014  |  By  | 


2 Med världen som arbetsplats Vill du jobba i en internationell miljö? Tycker du om att samarbeta? Är du beredd att ta ansvar? I så fall är sjöfartsnäringen branschen för dig. Sjöfarten är en av världens mest globala näringar och er- bjuder en rad spännande arbetsuppgifter, både till sjöss och i land. Via haven förbinds länder och människor. Färjor transporterar passagerare och bilar, lastartyg raktar varor och den växande kryssningstraken erbjuder av- kopplande ombordsemestrar med hög servicenivå. För världshandeln är sjöarten helt avgörande och det gäller även Sverige. Vi har Europas längsta kust och runt 95 procent av vår export och import går på köl. Sjöarten erbjuder en rad spännande arbetsuppgit- er. Branschen består egentligen av fera näringar, men kärnan utgörs av rederierna och deras artyg, hamnar och varv. Ett artyg byggs, drivs, örsäkras, nansieras, köps och säljs på en internationell marknad där ör- utsättningarna många gånger är lika, oberoende vilken fagga artyget ör tillället seglar under. Det innebär att arbetsuppgiterna ör de festa inom sjöarten är desamma oavsett om man arbetar i Göteborg, Riga, New York, Hongkong eller någon annanstans i världen. Foto: Wallenius Marine

More from Johanna