boek_H5_def_blader

Frank Coenders


Published on December 2, 2014

2 3 Motivatie en evalueren Jos Castelijns, Diana Baas en Marjan Vermeulen In school wordt veel en vaak geëvalueerd, bijvoorbeeld aan de hand van proewerken o toetsen, maar nog vaker in de dagelijkse gesprekken met leerlingen over hun werk. De wijze waarop je als leraar evalueert heet veel invloed op de motivatie van leerlingen. Dit boekje gaat hierover. Allereerst maken we onderscheid tussen twee verschillende uncties van evalueren: evalueren van het leren en evalueren om te leren. Daarna gaan we in op de emotionele impact die evalueren op leerlingen kan hebben. Vervolgens besteden we aandacht aan de relatie tussen evalueren enerzijds en de intrinsieke motivatie en zelsturing van leerlingen anderzijds. Evalueren is een cyclisch proces waarin het stellen van doelen, het geven van eedback en het geven van gerichte aanwijzingen aan leerlingen een belangrijke plaats hebben. We gaan in op dat cyclische karakter en laten aan de hand van het schema ‘Denken om te leren’ een voorbeeld van een praktische toepassing hiervan zien. Uit de praktijk Anne (leraar groep 7 basisschool) merkt dat Armin erg zijn best doet bij een aardrijkskundeproewerk. Zij com- plimenteert hem en zegt: ‘Ik denk dat als je zo doorgaat, je straks alle vragen goed hebt.’ Lars (leraar natuurkunde, brugklas) ziet de onhandige aanpak van Joeri bij het uitrekenen o drie apparaten (een elektrische verwarming, een koelkast en een kofezetap- paraat) met verschillend wattage tegelijkertijd ingescha- keld kunnen worden op een schakelgroep van 3 ampère en wijst hem daarop. Hij vraagt Joeri o hij de som ook op een andere manier kan maken.