SAULO SOLID - paviment de terra estabilitzada, trànsit rodat i v

April 30, 2015  |  By  | 


SAULO SOLID és un paviment natural de terra estabilitzada. Aquest sistema es pot utilitzar per estabilitzar esplanades, aparcaments, camins de terra, entre d'altres, preveient un ús per vehicles lleugers. SAULO SOLID és un sistema d'estabilització certificat, que aconsegueix incrementar considerablement la resistència a l'erosió del paviment. SAULO SOLID és respectuós amb el medi ambient i s'integra perfectament a la natura.

More from Eduard