Terra Estabilitzada SAULO SOLID - Paviment per voreres, vies ver

September 19, 2014  |  By  | 


Transformació de la terra en paviment estabilitzat amb el sistema SAULO SOLID. El nostre sistema és un procediment certificat que garanteix la perfecte aplicació dels additius escollits per la estabilització de un paviment de terra amb aportació de àrid. Per la realització de aquest paviment el sistema que hem desenvolupat utilitza una planta dosificadora volumètrica mòbil que fa la mescla del sauló amb els percentatges d’additius i lligams escollits, afegint a l’hora el punt d’humitat òptim segons les proves de laboratori. Aquesta planta mòbil alimenta una estenedora que, sense desestructurar la barreja, s’estén de forma totalment homogènia. Finalment es picona amb un corró vibrant metàl·lic i amb un corró pneumàtic. El que s’aconsegueix és incrementar la resistència del paviment de terra i evitar la formació de regueres, fang i nova vegetació durant anys.

More from Eduard