Get more exposure for your business with the new HTML5 flipbooks. Learn more

Equilin Brochure

info


Published on December 1, 2014

Als veterinair student liep ik geregeld tegen de werkelijke oorzaken van veel dierziekten aan die wij tijdens de opleiding tot dierenarts moesten bestuderen. Zoals het gegeven dat de keuze voor huis­ vesting en management meer bepaald wordt door het gemak en fnancieel voordeel dan de behoete van het dier zel. Het gevolg is veel stress voor de door ons op grote schaal gehouden dieren. Door deze stress worden verhoogde concentraties stresshormo­ nen (onder andere cortisol) aangemaakt, die vervolgens weer zijn weerslag hebben op de weerstand. Als dan ook nog onvolledig en slecht uitgebalanceerd wordt gevoerd, waardoor het dier überhaupt niet in staat is zijn lichaam gezond te houden, hebben we hier mijn inziens een aanzienlijk aandeel in de oorzaak van veel dierziekten. Ook in de paardenhouderij worden veel problemen veroorzaakt door verkeerd (voer)management en de geregeld onnatuurlijke ma­ nier van huisvesten. Antibiotica, corticosteroïden en pijnstillers kun­ nen dan wel snel de veterinaire klachten verhelpen, de kern van het probleem wordt daarmee doorgaans niet opgelost. Al tijdens mijn studie werd ik geascineerd door andere oplossingen dan de gang­ bare en zag ik de preventieve diergeneeskunde als een uitdaging. Equilin is ontstaan uit de passie voor het paard, het idealisme voor een mooiere wereld en de ascinatie voor veterinaire kennis. Door gebruik te maken van de innovatie in de voedingstechnologie kun­ nen we op een natuurlijke wijze gezondere en minder gestresste paarden, met een verhoogd welzijn krijgen. Equilin ontwikkelt supplementen die er werkelijk toe doen, om paarden te helpen beter te voldoen aan de verwachtingen die wij van ze hebben. Maar ik wil ook graag bijdragen aan de bewust­ zijnsvergroting over de aard van het paard. Als we het paard beter gaan begrijpen leidt dit tot een plezierigere omgang met deze edele dieren, zowel voor de mens als het paard. Drs. Annette van Weezel Errens