Najpiękniejsza roślina

April 25, 2013  |  By  | 


Dawno,dawnotemu,zasiedmiomagórami,zasiedmiomarzekamii           zadwomajezioramiżyłydwierodzinyogrodników.Obierodzinyod           pokoleńwalczyłymiędzysobąozłotymedalzanajpiękniejsząroślinę.

More from julia