Get more exposure for your business with the new HTML5 flipbooks. Learn more

02-12-14

Burcu Iqret


Published on December 2, 2014

Sesini Duyur ŞANLIURFA ! Siyasetin Nabzı URFANATİK’de Atıyor www.urfanatik.com 02 Aralık 2014 Salı 2 Urfanatik Siyaset hayal kırıklığı yaşadı Ayhan: İntihar saldırısına göz mü yumuldu? İddiaların asılsızlığı, yerinde incelendi -Mehmet Gülebak- 1. Sayfanın devamı.. Halkların Demokratik Partisi (HDP) Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, 77 gündür IŞİD’in saldırı düzenlediği Koba - ni’deki son gelişmeleri yerinde incelemek amacıyla Şanlıurfa’nın Suruç ilçesine geldi. HDP Milletvekilleriyle birlikte Suruç’a gelen Demirtaş, gelişmeler hakkında böl - ge milletvekillerinden bilgi aldı. Daha sonra bir basın açıklaması yapan Demir - taş, IŞİD’in barbar bir örgüt olduğunu belirtti. YPG’nin IŞİD’e karşı stratejik operasyon başlattığını belirten Demirtaş, IŞİD’in 77 gündür Kobani’yi ele geçire - mediğini ve YPG direnişinin sürdüğünü söyledi. Yaptığı basın açıklamasıyla durum - ları aktaran Demirtaş, IŞİD’in Türkiye üzerinden Kobani’ye ateş açtığını iddia etti. Bu anlamda görüntü ve fotoğraa - rın mevcut olduğunu belirten Demirtaş, IŞİD’in 77 günden beri alamadığı sınır kapısını Türkiye üzerinden ateş açarak almaya çalıştığını öne sürdü. Daha sonra seçim barajıyla ilgili de konuşan Demirtaş, Anayasa Başkanı Haşim Kılıç’ın seçim barajıyla ilgili görü - şünü desteklediklerini aktardı. 77 günden beri Kobani’yi ele geçirme - ye çalışan IŞİD’in başarılı olamadığını belirten Demirtaş, “IŞİD Kobani’ye sal - dırırken, Kobani’nin bu kadar direniş göstereceğini beklemiyordu. YPG’nin bu direnişi, IŞİD’i de ona destek verenleri de hayal kırıklığına uğrattı. Kobani’de - ki direniş ruhunu hesap edemediler. Zannettiler ki; Kobani’yi 2-3 gün içinde alacaklar. Ama bekledikleri gibi olmadı. Kobani’deki direniş ruhu buna müsaade etmedi” dedi. Başarılı olamayan IŞİD’in Türkiye üzerinden Kobani’ye ateş açarak başarı elde etmeye çalıştığını öne süren Demir - taş, “IŞİD, tam 77 gündür Kobani’ye ha - kim olmak için mücadele ediyor. Aslında onlar savaşın bu kadar uzun süreceğini beklemiyordu. Onların hesap edemediği bir şey vardı; O da Kobani’deki direniş ruhudur. IŞİD ve onun destekçileri bu anlamda umduklarını bulamadı. IŞİD, son olarak Türkiye tarafından Kobani’ye ateş ederek, Toprak Mahsülleri O - sine ait buğday silolarından ateş edi - yor. Bunların görüntüsü, fotoğrafı var. Başbakan’a dosya halinde sunacağız” şeklinde konuştu. Beraberin Şanlıurfa Milletvekili İbra - him Ayhan’la sınırda incelemelerde bu - lunan Demirtaş, YPG’nin direnişe devam ettiğini aktardı. Daha sonra seçim barajıyla da ilgili bilgi veren Demirtaş, Anayasa Mahke - mesinin olumlu bir karar vermesini bek - lediklerini kaydetti. Bazı medya organlarında Ceylanpınar’daki TİGEM arazile - rinde ÖSO militanlarının eğitim aldığıyla ilgili çıkan iddiala - rı yalanlayan Şanlıurfa Valiliği, çadır kenti gazetecilere açtı. -Haber Merkezi- Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medyada Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesindeki TİGEM arazilerinde bulunan Suriyeli mi - sarlerin barındığı çadır kentte Özgür Suriye Ordusunun kampla - rının yer aldığı haberleri üzerine, Şanlıurfa Valisi İzzettin Küçük’ün talimatıyla çadır kentin kapıları basın mensuplarına açıldı. Vali İzzettin Küçük tarafından basın mensuplarının çadır kentte çekim yapmalarına yönelik geziye Vali Yardımcısı Meral Uçar ön - cülük ederken, Ceylanpınar Kay - makamı Ahmet Karatepe de çadır kenti dolaşan basın mensuplarına yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi. Üç yıldan bu yana toplam 4 bin 500 çadırdan oluşan tesislerde yaklaşık 21 bin Suriyelinin ikamet ettirildiğini belirten Kaymakam Karatepe, her türlü ihtiyaçların karşılanmasının yanı sıra; çadır kentte sadece sosyal ve kültürel eğitimlerin ve Milli Eğitim Bakan - lığı müfredatına uygun derslerin verildiğini belirtti. Basın mensuplarına hiçbir yön - lendirme yapılmadan istedikleri gibi çadır kentte çekim yapabile - ceklerini ifade eden Kaymakam Karatepe: “Sayın Valimiz İzzettin Küçük’ün talimatları bu doğrultu - dadır. TİGEM arazileri üzerinde iddia edilen konuların hiç biri yok - tur, bunları sizler de göreceksiniz. Burada yapılan eğitim faaliyetleri kültür sanat kursları ve Milli Eği - tim Bakanlığımızla yürüttüğümüz okuma yazma kurslarıdır. Bunları yerinde görmeniz için sayın vali - mizin talimatıyla bu gezi düzen - lenmiştir” dedi. Kısa bilgilendirmenin ardından Kaymakam Ahmet Karatepe çadır kentte verilen kursların yer aldığı çadırları basın mensuplarına gez - dirdi. Çocukların yararlandığı anao - kullarından, kadınların kurs gör - düğü atölyelere kadar her eğitim faaliyetinin yer aldığı çadırların gezilmesinin ardından mahalle zi - yaretleri de gerçekleştirildi. Gezinin sonunda çadır kentte oluşturulan mahallelerin muhtar - ları basın mensuplarıyla bir araya geldi. Basın mensupları muhtarla - ra çadır kentte yapılan çalışmalar ve yapılan yardımlar hakkında soru sordu. -Haber Merkezi- HDP Şanlıurfa Milletvekili İb - rahim Ayhan, Mürşitpınar Sınır Kapısında yapılan intihar saldırı - sıyla ilgili Savunma Bakanı İsmet Yılmaz’a soru önergesi verdi. Halkların Demokratik Partisi(HDP) Şanlıurfa Milletve - kili İbrahim Ayhan, çok sayıda ölü ve yaralıların oluşmasına sebebi - yet veren intihar saldırıyla ilgili Savunma Bakanı İsmet Yılmaz’a verdiği soru önergesinde IŞİD’in TMO’ya ait buğday losundan sal - dırı gerçekleştirdiğini iddia etti. IŞİD üyelerinin sınır kapısında yo - ğun güvenlik önlemleri olmasına rağmen, intihar araçlarının nasıl geçildiğini isteyen Ayhan, bu duru - mun izahının zor olduğunu belirtti. Sınır kapısı güvenlik kameraları tarafından takip edilip incelendiği halde saldırının görülememiş ol - masının güvenlik güçlerinin za - yeti mi yoksa duruma görmezden mi gelindiğini soran Ayhan, verdiği soru önergesinde, şunları söyledi: “29.11.2014 Cumartesi günü saat 05.00 sularında Türkiye ta - rafından geldiği belirtilen bomba yüklü araç Mürşitpınar sınır ka - pısından geçerek inkal etmiştir. IŞİD çeteleri tarafından düzenlen - diği iddia edilen bu intihar saldırı - sında çok sayıda ölü ve yaralının olduğu belirtilmektedir. İntihar saldırısıyla eş zamanlı olarak IŞİD çeteleri Mürşitpınar sınır kapısına çok yakın mesafede bulunan Türki - ye TMO’ya (Toprak Mahsulleri O - sine) ait buğday losunda da saldırı gerçekleştirmiştir. Ayrıca sivillere yasak bölge ilan edilen “Etmenek, Serxet” köylerindeki cami ve bazı evlere IŞİD çetelerinin Kobane’ye saldırdıklarına dair görüntülerde olup, ulusal basın yayın kuruluşla - rında da yayınlanmıştır.” Ayhan, verdiği soru önergesinde şu soruların yanıtlanmasını istedi: 1. IŞİD çetelerinin intihar araçları sınır kapısına nasıl girmiş - tir? Oldukça sıkı güvenlik tedbir - lerin alındığı bu bölgeden intihar araçlarını kontrol noktalarından geçirmiş olmalarını nasıl izah eder - siniz? 2. 24 saat sürekli kameralar - la kapıdaki hareketlilik izlendiği halde bu saldırının önlenememiş olmasında güvenlik güçlerinin za - yeti mi söz konusudur? Yoksa bu intihar saldırısına göz mü yumul - muştur? 3. İntihar araçlarının kapıya kadar nasıl gelmiş olabileceğine dair güvenlik güçlerinin herhangi bir tespiti var mıdır? 4. TMO içersinde ve çevresin - de IŞİD çetelerinin konuşlandığı iddiaları doğru mudur? Bu durum Türkiye topraklarının işgali anla - mına gelmekte midir? Buna dönük güvenlik güçlerinin tutumu ne ol - muştur? 5. Yasak bölge ilan edilen Etmenek köyünde IŞİD çeteleri - nin camiye ve evlere yerleşerek Kobane’ye saldırı gerçekleştirdik - leri iddiaları doğru mudur? Şayet doğru ise güvenlik güçleri müda - halede bulunmuş mudur? Bulun - mamış ise bulunmama gerekçeleri nelerdir? 6. IŞİD çetelerinin bu saldırı - larında aynı zamanda Türkiye’de - ki çözüm sürecini sabote etmeye dönük farklı uluslar arası güçlerin yâda yerel güçlerin parmağı var mıdır? 7. Bu saldırılara göz yumula - rak Türkiye tampon bölge planını devreye sokmaya mı çalışmakta - dır? 8. Bu olayda sorumluluğu bu - lunan güvenlik güçleri hakkında bakanlık olarak herhangi bir so - ruşturma talimatınız var mıdır? 9. Bakanlık olarak bu ve ben - zeri saldırı olaylarının gerçekleş - memesi için sınırda IŞİD çetelerine karşı ne gibi ek tedbirler almayı düşünmektesiniz? Demirtaş: IŞİD ve destekçileri