28 ocak

January 28, 2015  |  By  | 


Şanlıurfa Çağdaş Çankaya Mah. Resul - lah Cami Çaprazında Üç Cephesi Açık, Hastane, Banka ve Çevre Yoluna Yakın İki Katlı Olan 60m 2 Üst Bölümü ve 270m 2 Depo Olmak Üzere 330m 2 İşyeri Satılıktır. İşyeri İlaç Deposu, Büro, Matbaa, Toptan Dağıtım İşyeri, Araç Yıkama, Halı Yıkama, Toptan Gıda Dağıtımı, Market Gibi İşlerde Kullanılabilir Sesini Duyur ŞANLIURFA ! Siyasetin Nabzı URFANATİK’de Atıyor www.urfanatik.com 28 Ocak 2015 Çarşamba 2 Urfanatik Siyaset 2015 yılı ilk il koordinasyon toplantısı yapıldı “Kobani’yi yeniden inşa edeceğiz” “Bu ziyaret bizim için tarihidir” Yeşilay Cemiyeti Şanlıurfa Şube Başkanı Muharrem Çelik, “AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ün kendilerini ziyaret etmesinin tarihi bir ziyaret olduğunu, bu dava bütün insanlığın davasıdır. Gençlerimizi madde bağımlılığında ve diğer zararlı alışkanlıklardan korumak için elimizden gelen bütün imkânları kullanacağız” -Murat ÇİFTÇİ- AK Parti İl Başkanı Zeynel Abi - din Beyazgül Yeşilay Cemiyeti Şanlıurfa Şube Başkanı Muhar - rem Çelik ve yönetimini ziyaret etti. Ziyarete AK Parti yönetim ku - rulu üyeleri ve Yeşilay Cemiyeti yönetim kurulu üyeleri katıldı. Ziyarette Yeşilay Cemiyeti Şan - lıurfa Şube Başkanı Muharrem Çelik, Yeşilay çalışmaları hakkın - da AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’e bilgiler aktardı. Yeşilay Cemiyeti Şanlıurfa Şube Başkanı Muharrem Çelik gazetecilere yapmış olduğu açık - lamalarda şunları söyledi; “AK Parti iktidarının yöneti - cilerinin bu konunun arkasında olduklarının mesajını ilettiler biz - lere ziyaretlerinde, biz bu ziyareti tarihi bir ziyaret olarak kabul edi - yoruz. Şubemizin açılış törenini yap - madık ama ilk ziyaretçimiz yeni seçilmiş bir Başkanımız oldu, bizim için çok mana taşıyor.Ye - şilay hepimizin bu görev hepimi - zin inancımız, duruşumuz gereği gençlerimizin madde bağımlılığın - dan diğer zararlı alışkanlıklardan kurtarmak görevi bütün insanlara aittir.Bu anlamda bizleri ziyaret ettiğiniz için teşekkür ediyorum.” AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ise, “Yeşi - lay Cemiyeti Başkanı ve yönetim kurulu üyelerini tebrik ediyorum. İlk ziyaretimizi buraya yapma - mız çok önemli, çünkü insanların zihinlerinin özgür olmaması, ba - ğımsız olmaması onların normal düşünmemelerini sebep olur.Bu işlevi bir kısım arkadaşlarımız üstlenmişse de benim gözümde çok değerlidir.Burada gördüğüm kadarıyla bu arkadaşlar seçkin insanlar, Şanlıurfa’ya çok iyi hiz - metler yapacaklarına inanıyorum. Kendilerini tekrar tekrar tebrik ediyorum çalışmalarının devamı - nı diliyorum” dedi. Konuşmaların ardından Yeşi - lay Cemiyeti Şanlıurfa Şube Baş - kanı Muharrem Çelik, AK Parti İl Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’e Yeşilay rozeti takarak gönüllü üye yaptı. -Haber Merkezi- İl Koordinasyon Kurulu 2015 yılı birin - ci dönem Genel Değerlendirme Toplantısı Vali Yardımcısı Meral Uçar başkanlığın - da gerçekleştirildi. Şanlıurfa Valiliği Konferans salonunda gerçekleştirilen toplantıya Vali Yardımcı - ları, Kaymakamlar, belediye başkanları ve ilgili kurum amirleri katıldı. Toplantıda 2015 yılı yatırım programı değerlendirildi, İlimizde yürütülmekte olan 254 adet projenin toplam bedeli 6 milyar 841 milyon 195 bin 324 TL oldu - ğunu belirten vali yardımcısı Meral Uçar şunları söyledi; “Proje bedelinin 2 milyar 790 milyon 048 bin 340 TL’si önceki yıllarda harcan - mıştır. Dönem sonu itibariyle toplam nak - di gerçekleşme % 69 dur. 27 Ocak 2015 tarihi itibariyle toplam 254 adet projeden 26’sı bitirilmiştir. Genel olarak İlimizdeki yatırımlar; tarım, ulaştırma, sağlık, eği - tim ve enerji sektöründe yoğunlaşmakta - dır.” Proje bedellerinin % 55,4’ü Tarım, % 27,6’sı Ulaştırma, % 1,8’i Enerji, % 6,6’sı Sağlık, % 2’si Eğitim, % 0,6’sı Turizm ve % 6’sının Diğer Kamu Hizmetleri ve diğer sektörlere ait olduğu belirtildi. İlimizde toplam 254 adet projenin; 4’ü İl Milli Eğitim Müdürlüğüne, 7’si Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş ne, 68’i Devlet Su İşleri 15. Bölge Müdürlüğüne, 28’i Kara - yolları 9. Bölge Müdürlüğüne, 5’i İl Sağlık Müdürlüğüne, 35’i Şanlıurfa Belediye - sine, 19’u Vakıar Bölge Müdürlüğüne, 9’u İller Bankası 10. Bölge Müdürlüğüne, 18’i TEİAŞ 12. Grup Bölge Müdürlüğüne 51 projenin de diğer kurumlara ait olduğu verilen bilgiler arasında yer aldı. Vali Yardımcısı Meral Uçar’ın başkan - lığında gerçekleştirilen toplantıda daire amirlerinin kurumlarının yaptığı çalış - malarla ilgili bilgi verilerek son buldu. -AA- HDP heyeti, IŞİD’in Kobani’den (Ayn el Arap) püskürtüldüğü ha - berleri üzerine, ilçeye giderek in - celemelerde bulundu. Aralarında HDP Şırnak Mil - letvekili Selma Irmak ile HDP Şanlıurfa Milletvekilleri İbrahim Ayhan ve İbrahim Binici’nin de bulunduğu bir heyet, Halep’in Ko - bani ilçesinde Demokratik Birlik Partisi’nin (PYD) üst düzey yöne - ticilerinden Enver Müslim’le gö - rüştü. Müslim, ziyaret sırasında gaze - tecilere yaptığı açıklamada, kenti yeniden inşa etmek için mücadele edeceklerini söyledi. Yaşanan gelişmelerin ardından Kobani’nin teröre karşı dünyanın sembolü haline geldiğinin altını çizen Müslim, şöyle konuştu: “Kobani’yi yeniden inşa ede - ceğiz, bağ, bahçe ve evlerimizi yeniden yapacağız. Çocuklarımız parklarda oyun oynayacak, anneler ço - cuklarına öyküler okuyacak, özgür bir gökyüzünde şiirleri - miz okunacak. Başı dik bir şekilde yaşaya - cağız bugüne kadar nasıl ki Kürt halkı bugüne kadar olan yardımını kesmediyse bundan sonrada bu destek vermeye de - vam edecek. Bugüne kadar savaştık, bundan sonra ise yeni bir ken - tin kurulması için çalışacağız. Toprağını, harcını yeniden ya - pacağız. Burası bizim onuru - muzdur.” HDP Şırnak Milletvekili Irmak ise bugün dünyanın hayran kaldı - ğı devrimi kutladıklarını ve YPG savaşçılarına saygı duyduklarını belirtti. Kobani’de yaşanan gelişmelerin tarihe yazılacağını ve kimsenin bunu unutamayacağını ifade eden Irmak, şunları kaydetti: “Tüm dünya bilsin ki savaş - çıların ve şehitlerin isimleri altın harerle tarihe yazıla - caktır. Genç, kadın ve erkek - ler vahşi saldırılara karşı bedenleriyle ayakta durup Kürdistanı’ın kaderini değiş - tirdiler. Artık tarih iki parça olacak, Kobani’den önce ve Kobani’den sonra denilecek, bu direniş ta - rihi ikiye bölmüş oldu. Kürt düşmanları diyordu ki ‘biz ne zaman istersek Kürtleri parça - larız yok ederiz’ ama bu zafer - le tüm dünya Kürtlerin bu dev - rimine saygı duydu.”

More from Burcu Iqret

Page 1 / 10