29-10-14

October 29, 2014  |  By  | 


Sesini Duyur ŞANLIURFA ! Siyasetin Nabzı URFANATİK’de Atıyor www.urfanatik.com 29 Ekim 2014 Çarşamba 2 Urfanatik Siyaset Önen: Sorunların takipçisi olacağız Vali Küçük, Suriyelileri ziyaret etti Uslu, muhtarların sorunlarını dinledi -Haber Merkezi- Karaköprü Belediyesi tarafından ge - liştirilen ‘Kentimizi Sevelim Yaşatalım’ projesi kapsamında muhtarlarla 2. is - tişare toplantısına AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Zeynep Karahan Uslu da katıldı. AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Zey - nep Karahan Uslu ve Karaköprü İlçe Belediye Başkanı Av. Nihat Çiftçi, ‘Ken - timizi Sevelim Yaşatalım’ projesi kap - samında ilçeye bağlı olan mahalle muh - tarları ile kahvaltıda buluşarak istişare toplantısı düzenledi. Karaköprü Belediyesi Kültür Mer- kezi Salonunda düzenlenen 2. istişare toplantısına; AK Parti Şanlıurfa Millet - vekili Zeynep Karahan Uslu, Karaköprü İlçe Belediye Başkanı Av. Nihat Çiftçi, Başkan Yardımcıları ve İlçeye bağlı olan mahallelerin muhtarları katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Başkan Çiftçi, ilçeye bağlı olan 99 ma - halle ile ilgili Belediyenin yaptığı çalış - maları anlattı. “MUHTARLAR TOPLUMUN EN ORGANİK TEMSİLCİLERİDİR” AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Zey - nep Karahan Uslu ise yaptığı konuşma - da toplantıya katılan tüm muhtarlara teşekkür ederek “Siyasetin özü karşılık - lı bir birini anlamaktır. Bana göre muhtarlar toplumun en organik temsilcileridir. Bir muhtarımı - zın talebi olabilir. Bizim de onlardan ta - lebimiz olabilir. Bizde onlara talep getirebiliriz. Onun için burada varız. Var oluş sebebimiz bu” diye konuştu Konuşmaların ardından mahalle muhtarları sorunlarını ve önerilerini AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Zeynep Karahan Uslu’ya iletti. “MUHTARLARIMIZI ÖNEMSİYORUZ” Karaköprü İlçe Belediye Başkanı Ni - hat Çiftçi; “Toplam ilçemizde 99 mahal - lemiz var. Tüm mahallelerimize taziye evi sözümüz var. İlk aşamada programa aldığımız ve bugüne kadar 11 mahalle - mizin taziye evi ihale işlemlerini bitir - dik. Önümüzde ki ay yer tespiti ile birlikte inşaatları başlayacak. Taşımalı eğitim yapılan 11 mahallemizde gençlerimiz için spor sahalarının ihale ve proje iş - lemleri bitirildi. 15-20 gün içerisinde kırsal mahalle - lerimize semt sahaları kazandıracağız. Diğer mahallelerimizde de yol ve park çalışmalarımız devam ediyor. Muhtarlarımız bizim kanaat önderle - rimizdir. Kırsaldaki temsilcilerimizdir. Muhtarlarımızı önemsiyoruz” dedi. AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Emin Önen, Şanlıurfa’ya gelerek köyleri ziyaret edip, sorunları yerinde dinledi. -Haber Merkezi- Önen, teşkilat, esnaf, mahalle, kurum, oda ziyaretlerinin yanı sıra büyükşehir olduktan sonra mahal - leye dönüştürülen köyleri de geze - rek sorunlarını ve taleplerini ye - rinde inceledi. Önen, Güçlü (köyü) Mahallesinin yol, Ta’ziye Evi gibi taleplerini beraberinde giden Hali - liye Belediye Başkanı Fevzi Demir - kol ile AK Parti Haliliye İlçe Baş - kanı Av. İbrahim Halil Kızılelma’ya havale ederken, Güçlü Okul Müdü - rünün talebi üzerine de okulun ih - tiyaçlarının karşılaması konusunu bir an evvel gerçekleştirilmesi için kendisinin ilgileneceği ve takipçisi olacağı sözünü verdi. “HİZMETLER EL BİRLİĞİYLE YAPILACAK” Beraberinde AK Parti Halili - ye İlçe Başkanı Av. İbrahim Halil Kızılelma ve bazı Yönetim Kurulu üyeleri, Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, Haliliye Belediye Meclis üyesi Halil Yetkin, Kara - köprü Belediye Meclis üyesi Meh - met Nimetoğlu, Kayhan Güllüoğlu, Müslüm Abacıoğlu, Ahmet Kayral, Celal Uludağ ile birlikte Bahçeli - evler ve Şair Şevket Mahallesi es - nafını ziyaret ederek sorunlarını ve taleplerini dinleyen AK Parti Dış ilişkiler Başkan Yardımcısı Şanlı - urfa Milletvekili Emin Önen, Güçlü Mahallesinde vatandaşlarla sohbet etti, Muhtar Haçim Demir’den Güç - lü Mahallesinin sorunları ve talep - leri konusunda bilgi aldı ve hizmet - lerin el birliğiyle yapılacağını, ger - çekleşmesi için takipçisi olacağını söyledi. “OKULUN SORUNLARI ACİLEN GİDERİLMELİ” Güçlü Okul Müdürü Ersan Kürk - çüoğlu da, okul ihtiyaçları acilen gi - derilmesini talep ettiklerini belirte - rek, “Öncelikle okul çevre – bahçe düzenlemesi yapılsın. Çocuklarımı - zın hasta olmaması için sınıarımı - zın kapı ve pencerelerinin de mutla - ka elden geçirilmesi lazım” diyerek desteklerini beklediklerini belirtti. Milletvekili Emin Önen de oku - lun ihtiyaçlarının giderilmesi ko - nusunda gereğini yapacağını ve takipçisi olacağını belirterek, “Köy - lü vatandaşlarımızın da katkısı ile Güçlü güzel ve örnek bir projeyle çok amaçlı kullanılabilecek bir bina yapılabilir. Bir bölümü erkekler, bir başka bölümü kadınlar için Ta’ziye Evi olarak kullanılacak odalar yapılır. Ayrıca mutfağı da olabilir. Bu bina Kur’an kursu olarak ta kullanılabi - lecek şekilde planlanabilir” diyerek, vatandaşlarımızın katkıda bulun - ması ile Başkan Fevzi Demirkol’un yapacağına inandığını belirterek, “Büyükşehir belediyesinin yapması gereken hizmetleri de onlara ileti - riz” diye konuştu. -Haber Merkezi- Şanlıurfa Valisi İzzettin Küçük, Kobani’den kaçarak Şanlıurfa’nın Suruç ilçesine gelen Suriyeli Kürt aileleri ziyaret etti. Şanlıurfa Milletvekili Zeynep Karahan Uslu ile birlikte Yatılı Bölge Okulundaki Suriyelileri ziya - ret eden Vali Küçük, çocuklarla ya - kından ilgilendi. Kendisine göste - rilen ilgiye karşılık ise Vali Küçük onlara hediyeler verdi. Yatılı Bölge Okulunda yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi de alan Vali Küçük, daha sonra Suriyeli ai - lelerin kaldığı çadırları ziyaret etti. Ziyaret ettiği çadırlardan birinde Şanlıurfa’da dünyaya gelen bebekle Milletvekili Uslu ile birlikte yakın - dan ilgilenen Vali Küçük bebeği bir süre kucağında severek bebeğin ai - lesinin ihtiyaçlarının karşılanması için yetkililere talimat verdi. Yatılı Bölge Okulunu ziyareti - nin ardından Yumurtalık Mahal - lesine geçen Vali Küçük, sınırdaki son durum hakkında yetkililerden bilgi aldı. Vali İzzettin Küçük bu - rada kendisinden tablet bilgisayar isteyen Suruçlu bir çocuğu da kır - mayarak tablet hediye etti. Aldığı hediyeyle çok sevinen küçük çocuk uzun süre Vali Küçük’e sarılarak teşekkür etti.

More from Burcu Iqret

Page 1 / 10