31-10-14

October 31, 2014  |  By  | 


Sesini Duyur ŞANLIURFA ! Siyasetin Nabzı URFANATİK’de Atıyor www.urfanatik.com 31 Ekim 2014 Cuma 2 Urfanatik Siyaset Bakanlıktan Ceylanpınar’a temizlik jesti Mali Müşavirler bilgilendirildi Haliliye, Aşure günü etkinliği düzenleyecek -Haber Merkezi- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafın - dan Ceylanpınar Belediyesi temizlik iş - leri müdürlüğüne temizlik araçları hibe edildi. Belediye Başkanı Atilla ve Milletveki - li Gök, Bakanlığa teşekkürlerini sundu. İlçe belediyesinin temizlik hizmetlerine hibe edilen iki çöp aracı ve bir yol temiz - leme süpürme aracı kazandırıldı. AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Doç. Dr. Abulkerim Gök, Belediye Başkanı Menderes Atilla’nın katkı ve destekleri sonucu bir adet son teknoloji özellikle - rine sahip “yol süpürge aracı’’ Çevre ve Şehircilik Bakanlığından hibe edilerek Ceylanpınar halkının hizmetine sunul - du, Vekil Gök, Başkan Atilla yaptıkları çalışmaların devamında Ceylanpınar Belediye bünyesine iki çöp aracı daha kazandırdı. Ceylanpınar Belediye Başkan Yar - dımcısı Adnan Daşkıran ise Ceylanpınar Belediyesine ve Ceylanpınar halkına ka - zandırılan iki çöp aracı ve yol süpürge aracı için emeği gecen Şanlıurfa Millet - vekili Doç. Dr. Abulkerim Gök, Belediye Başkanı Menderes Atilla, Çevre ve Şe - hircilik Bakanlığına Ceylanpınar Bele - diyesi adına teşekkürlerini sundu. Daha sonra araçları tanıtan Beledi - ye Başkan Yardımcısı Adnan Daşkıran, “Ceylanpınar Belediyemizin Temizlik İşleri Müdürlüğüne Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın hibe etmiş olduğu iki adet çöp toplama aracı ve bir adet yol süpürme aracı olmak üzere toplamda üç aracımız şuan hizmet vermek üzere şuan sahaya çekilmiş durumda yanımda temizlik işler müdürüm ve ekiplerimizle Ceylanpınar’a hizmet götürme noktasın - da son gayret ve çapalarımızla hizmeti - mize devam edeceğiz bu yeni gelen araç - larımızın Ceylanpınar’a hayırlı çalışma - lar getirmesini diliyoruz’’ dedi. Ceylanpınar Belediyesine gelen araç - ları şehir turu yapılarak Ceylanpınar halkına tanıtıldı. -Haber Merkezi- Şanlıurfa Sosyal Güvenlik İl Mü - dürlüğü tarafından, Kamuoyunda torba yasa olarak bilinen, 6552 sa - yılı iş kanunu ile bazı kanun ve ka - nun hükmünde kararnamelerde de - ğişiklik yapılması ile bazı alacakla - rın yeniden yapılandırılmasına iliş - kin kanunla ilgili, Şanlıurfa Serbest Muhasebeciler Ve Mali Müşavirler Odasına(SMMMO) Seminer verildi. Şanlıurfa SMMMO Konferans Salonunda, 28.10.2014 tarihinde verilen seminere, Şanlıurfa Sosyal Güvenlik İl Müdürü İsmail Ünlü, İl Müdür Yardımcıları Hakan Hastürk, Bilal Akgün, Şanlıurfa SMMMO Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Taş ile Mali Müşavirler katıl - dı. Düzenlenen seminerde konuşan İl Müdürü İsmail Ünlü, Sivil Top - lum Kuruluşlarını bilgilendirerek, yapılandırmayı sorunsuz bir şekilde tamamlamayı hedeediklerini ifade etti.Sosyal Güvenlik Reformunun getirdiği yenilikler, resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6552 sayılı yasaya istinaden getirilen ya - pılandırma hakkında Mali Müşa - virler bilgilendirildi. Bilgilendirme toplantısında su - num yapan İl Müdür Yardımcıları Hakan Hastürk, Bilal Akgün, katı - lımcıların sorularını yanıtladı. Veri - len seminerden duyduğu memnuni - yeti dile getiren Başkan Nihat Taş, İl Müdürü İsmail Ünlü’ye ve İl Mü - dür Yardımcıları Hakan Hastürk, Bilal Akgün’e, verdikleri bilgilerden dolayı teşekkür etti. Şanlıurfa Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü, Şanlıurfa Serbest Muhase - beciler Ve Mali Müşavirler Odasına Torba Yasa ile ilgili seminer verdi -Haber merkezi- Her yıl Muharrem ayında aşure dağıtımı yapılırken, bu yıl Haliliye Belediyesi de Aşure günü etkinliği düzenleyeceklerini bildirdi. Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, aşure gününe herkesi da - vet ettiklerini söyledi. Haliliye Belediyesi, Muharrem Ayı nedeniyle “aşure” günü düzen - leyecek. Aşure dağıtımının ardın - dan “Muharrem ayı ve Aşure Günü” konulu panel, Hat Sergisi ve Kur’an tilaveti ve ilahi programları gerçek - leştirilecek. Kültür ve Sosyal İşler Müdür - lüğü, Muharrem Ayı dolayısıy - la 3 Kasım Pazartesi günü Rabia Meydanı’nda aşure günü düzenleye - cek. Saat 10.00’da Aşure Duası’nın okunmasının ardından başlayacak olan programda, vatandaşlara saat 10.30 itibariyle aşureleri dağıtıla - cak. “MUHARREM AYI” KONULU PANEL Aşure dağıtımının ardından saat 14.00’da Mehmet Akif İnan Konfe - rans Salonu’nda (UrfaCity); Prof. Dr. Mustafa Ekinci, Doç. Dr. Ce - lil Abuzer, Doç. Dr. Namık Kemal Karabiber ve Öğt. Gör. Mehmet Oymak tarafından “Muharrem Ayı ve Aşure Günü” konulu panel dü - zenlenecek. Panelin sona ermesiyle birlikte de, Şurkav arşivinden Hat Sergisi’nin açılışı gerçekleştirilecek. KUR’AN TİLAVETİ DÜZENLENECEK Mehmet Akif İnan Konferans Salonu’nda; saat 19.30’da ise İsma - il Coşar ve arkadaşları tarafından Kur’an tilaveti gerçekleştirilip ilahi ve kasideler okunacak. Programın sonunda da, emeği geçenlere plaket takdim edilip kapanış konuşması olacak. Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, Aşure günü etkinlikleri - ne bütün vatandaşların bekledikle - rini söyledi.

More from Burcu Iqret

Page 1 / 10