Ansvar

October 7, 2015  |  By  | 


Lektionshandledning #96 Ansvar 2/3 3. Summering, fördjupning och uppföljning Titta på flmer eller högläsning i böcker som innehåller teman som mod. Arbeta med andra lektioner som behandlar liknande teman eller andra övningar som behandlar rättig