ερωτηματολόγιο helmepa

November 23, 2014  |  By  | 


Από το σχολείο □ Από το σπίτι □ Και από τα δύο □ 5. Έχεις συμμετάσχει ποτέ σε περιβαλλοντικό πρόγραμμα σε σχέση με την ανακύκλωση; Ποτέ □ Λίγες φορές □ Αρκετές φορές □ Πολλές φορές □ 6. Γνωρίζεις ποιο από τα απορρίμματα που χρησιμοποιείς στο σχολείο μπορείς να ανακυκλώσεις Ναι □ Όχι □ 7. Αν ναι, χωρίζεις τα απορρίμματά σου σε ανακυκλώσιμα και μη πριν τα πετάξεις; Ποτέ □ Σπάνια □ Συχνά □ Πάντα □ 8. Γνωρίζεις ποια προϊόντα ανακυκλώνουμε στους μπλε κάδους; Καθόλου □ Ελάχιστα □ Αρκετά □ Πολύ □

More from Angeliki

Page 1 / 2