სივრცული ფიგურები

January 10, 2014  |  By  |  Impressions: 186  | 


მოსწავლეებში დამოუკიდებელი მუშაობის, თანამშრომლობის, პრაქტიკული და შემოქმედებითი, ფანტაზიის უნარის განვითარება. ისტ-ს გამოყენებით სასწავლო რესურსის შექმნა და მისი გამოყენება სასწავლო პროცესში.