Get more exposure for your business with the new HTML5 flipbooks. Learn more

Anliza vode ožujak 2015. REiKO-LAB

Slobodan Mamula


Published on May 4, 2015

- Ovlašteni laboratoriji za ispitivanje voda za piće po rješenju Ministarstva zdravstva broj : UP/I 541-02/03-03/21 -Laboratorij za fizikalna,fizikalno- kemijska i kemijska ispitivanja voda i namirnica i Laboratorij za mikrobiološ ka ispitivanja vod