Anliza vode ožujak 2015. REiKO-LAB

May 4, 2015  |  By  | 


- Ovlašteni laboratoriji za ispitivanje voda za piće po rješenju Ministarstva zdravstva broj : UP/I 541-02/03-03/21 -Laboratorij za fizikalna,fizikalno- kemijska i kemijska ispitivanja voda i namirnica i Laboratorij za mikrobiološ ka ispitivanja vod

Page 1 / 3