יצוגי מיעוטים במדיה-הכתבה המלאה

June 14, 2014  |  By  | 


ינש ןיב ה תומלוע - תרזוח לש הרופיס הלאשב האציש הבושתב . יס לש ןתבתכ ו שינב יסגול ןו , ילתפנ לטימו ריצק תרפא

More from Sivan Benish