Milsped INFO-01-web

June 27, 2014  |  By  | 


3 Na polovini godine, mogu da potvrdim da nastavljamo dobar trend iz prethodne 2013. Obim posla, interesovanje za naše usluge, kao i broj zaposlenih je u porastu, a na više načina dobijamo potvrdu naše visoke reputacije među ozbiljnim poslovnim svetom. Regionalno širenje upravo zaokružujemo otvaranjem Milšpeda BiH. U 2013. imali smo mnogo razloga za zado- voljstvo: proširili smo saradnju sa nekim od postojećih klijenata i obezbedili nove klijente i poslove, počeli smo da radimo u Hrvatskoj, Sloveniji i Albaniji, sa svetski renomiranim klijentima. I u regionu zapošljavamo iskusne profesionalce sa lokalnih tržišta uz podršku kolega iz Beograda. Ojačani smo sa tri nove carinarnice, uvećali smo transportnu flotu, započeli uvođenje novog informacionog sistema. Radili smo i na infrastrukturi -proširili smo i osavremenili otvorene i zatvorene skla- dišne prostore. Konačno, proslavili smo 20 godina od početka rada Milšpeda otvaranjem najsavremenijeg skladišno-distributivnog centra u Krnješevcima. Slavili smo sa našim poslovnim partnerima, a veselili smo se i sami, potvrđujući da nam je zajedno dobro i kad radimo i kad slavimo. U proteklih dve decenije svako od zaposlenih je dao doprinos rastu Milšpeda: i moji prvoborci, mogu reći prijatelji koji su tu od početka; cenim doprinos i onih koji više ne rade sa nama, a sa jednakim uvažavanjem odnosim se prema svim saradnicima, kad god da su nam se pridružili i koji god posao da rade. Iskreno verujem da ne postoje manje važna radna mesta, u suprotnom ne bi bilo potrebe za njihovim postojanjem. I dalje moramo raditi na tome da budemo bolji od konkurencije, a posebno iskušenje za Milšped je da nadmaši sebe samog. Na tom zadatku posebnu zahvalnost dugujemo poslovnim partnerima jer nam oni svojim visokim zahtevima pomažu da lestvicu standarda poslovanja uvek držimo visoko. Na taj način obezbeđujemo nove poslove i nove klijente, kako u Srbiji tako i u regionu. U prilog poverenju partnera u Milšped, govori i podatak da smo u 2013. ostvarili rast prihoda od 29,8 % u odnosu na takođe izuzetno uspešnu 2012. U periodu pred nama nastavljamo sa regio- nalnim jačanjem, ostvarujemo čvršću saradnju sa poslovnim partnerima iz EU i SAD, a posebno su važni interni procesi. Uspostavljanje organizacione strukture sa jasnim celinama i opisima poslova za radna mesta omogućiće da sistem još bolje funkcioniše, da se još preciznije odrede zaduženja i odgovornosti, a biće uočljiviji pojedinačni doprinosi poslovnom uspehu kompanije. Sa druge strane, uvođenje Navision integral- nog softvera obezbediće podršku svim poslovnim operacijama, jer one zahtevaju maksimalno modularan, pouzdan i brz softver kao osnovu za početak implemen- tacije CRM-a. Svako od zaposlenih ko je posvećen uspehu kompanije i ko sebe u budućnosti vidi u Milšpedu, i dalje može da računa na moju podršku, kako na poslovnom tako i na ličnom planu. Kao i do sada, ja ću voditi računa da Milšped sistem funkcioniše, a poslovno iskustvo me uverava da je to moguće samo ako su ljudi u sistemu zadovoljni. Visoko vrednujem zdravu ambiciju, zato Milšped omogućava da svaki kolegijalan, vredan i posvećen zaposleni dobije priliku da uči i napreduje bez ograničenja i bez obzira na to kojim se poslom sada bavi. Srdačno Vaš, Nebojša Iković Generalni direktor Poštovani saradnici, UVODNIK interni korporativni informator - izlazi periodično Urednik: Ana Radonjić komunikacije@milsped.com Kreativni koncept, dizajn i prepress: Slaviša Savić Ideamania Pred vama je prvi broj Milšped Infa - internog korporativnog informatora. Kako se kompanija razvija i širi, tako raste potreba za različitim načinima razmene informacija. Milšped Info namenjen je zaposlenima u celoj Grupi. Namera nam je da na jednom mestu objavljujemo sve ono što može zanimati zaposlene: poslovni rezultati i planovi, upoznavanje sa delovima Milšpeda i kolegama sa kojima nismo u svakodnevnom kontaktu, razne informacije koje se direktno tiču zaposlenih, izveštaji sa dešavanja u kojima učestvujemo i gde se pojavljujemo itd. Milšped Info ima identično elektronsko i štampano izdanje i biće objavljivan periodično. Želimo da ovaj informator pomogne da bolje upoznamo i razumemo jedni druge i pravac u kome se razvija kompanija u kojoj radimo. Svaka ideja i sugestija koja će tome doprineti je dobrodošla! Redakcija

More from Pavle Radeka