Dokumen Standard Teknologi Maklumat dan Komunikasi Tahun 5 (Terb

April 27, 2015  |  By  | 


STANDARD KURIKULUM DAN PRESTASI TMK UNTUK SEKOLAH RENDAH TAHAP II: TAHUN 5 Standard Kandungan Standard Pembelajaran Tahap Penguasaan Standard Prestasi SISTEM RANGKAIAN DAN DUNIA INTERNET (16 waktu) 1.0 Mengenal Rangkaian Komputer 1.1 Menerangkan konse

More from Din Kuantan

Page 1 / 3