รู้เท่าทันสื่อไอซีที

July 24, 2013  |  By  | 


โครงงานคอมพิวเตอร์ การพัฒนาบทเรียนหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) เรื่อง รู้เท่าทันสื่อไอซีที โดย นายอัฐานวัฒน์ ภัคภูริวัฒน์ (เลขที่ 37) และนางสาวปลื้มกมล บุญยืน (เลขที่ 40) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5 เสนอ ครูอุมาภรณ์ ชายทวีป โรงเรียนสุรวิทยาคาร อ.เมือง จ.สุรินทร์ อ้างอิง http://mickey-mook.exteen.com/20090731/ict-1 http://www.inetfoundation.or.th/icthappy/index.php?act=media