Copy of כלי לעיצוב התנהגות Classdojo - אילנה דהן

January 1, 2015  |  By  | 


יש לך תלמידים שזקוקים לעיצוב התנהגות? class dojo, כלי לניהול כתה יכול לעזור לך לנהל את רישומי ההתנהגות באופן יעיל, ידידותי ומעוררך מוטיבציה וכמו כן לשתף תלמידים, הורים וקולגות.

More from dina