Kursmaterial - Format och teman

November 2, 2014  |  By  | 


Övning 2 – Styckeformat  Fortsätt arbeta i Övningstexter - Format och teman, men på sidan 2  Ändra styckeformat på texten enligt nedan  Avsluta med att göra yttre kantlinjer runt raden med texten Styckeformat Styckeformat (centrera) Vänsterjustera text Högerjustera text Att justera text längs både vänstra och högra marginalen så att extra avstånd läggs till mellan orden vid behov, ger ett ordnat utseende. Men stora textmängder kan bli svårlästa, så var lite försiktiga med att använda detta. (justera) Ibland kan man vilja ha ett större eller mindre radavstånd i en text än det som är inställt som standard. (radavstånd 2.0) Styckeformat handlar också om:  punktlistor  minskat och ökat indrag  sortering 1. numrerade listor 2. skuggning 3. kantlinjer

More from brolin.lundin