T6 Elektrik

May 25, 2016  |  By  | 


Category: Technology

Rajah10menunjukkanpelanlantaibagisebuahrumah. JadualFmenunjukkansenaraialattambahdanalatlengkapelektrikbagirumahitu. BerdasarkanJadualF,lengkapkanpelanlantaidenganalatkelengkapandanalattambah elektrik. Bil Tempat AlatTambahdanAlatLengkap Catatan 1unitlampu

More from Farezz Hamid