Freinetschool Cocon

Freinetschool Cocon

www.freinetschoolcocon.be/

Een freinetschool is een methodeschool. Bij een methodeschool wordt belang gehecht aan de totale ontwikkeling van het kind. De nadruk ligt niet alleen op kennis vergaren maar ook op sociaal-emotionele vaardigheden.
Ervaringen en belevingen van de kinderen zijn het uitgangspunt voor het onderwijs. De leerkracht en de groep zorgen er samen voor dat hier zinvol mee gewerkt kan worden. De organisatie van het klasleven ligt meer in de handen van de kinderen. Kinderen leren van de ervaring van andere kinderen, volwassenen, culturen, … waaraan de leerkracht diepte en structuur brengt. Er is aandacht voor lerend ontdekken. Leren is niet opnemen wat anderen bedacht hebben, je leert pas echt als je al handelend experimenteel kan zoeken en ontdekken en daar met anderen over kan communiceren. De leerkracht bepaalt dus niet eenzijdig wat er gebeurt maar de groep en de leerkracht plannen in democratisch en coöperatief overleg het werk.
De ouders van het kind staan niet langs de lijn bij deze methode. Zij maken actief deel uit van het leerproces van het kind.
Freinetonderwijs is iedere dag een "leer avontuur" beleven!

Publications