dovenstudies2

April 29, 2015  |  By  | 


Voor u ligt het verslag van Dovenstudies. Ik heb een kijkje mogen nemen in de wereld van de doven. Eerst maakte ik dit verslag met twee medestudenten. We bezochten samen activiteiten en deelden onze mening. Maar door omstandigheden zou ik met de opleiding

More from anneke