membaca

May 20, 2015  |  By  | 


BAHASA MALAYSIA TAHUN 4 Tema : Ilmu Tahun 4 Tajuk: Kelebihan Ilmu Masa: 9.15pg-10.15pg Standard Pembelajaran 2.4.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat dengan tepat daripada pelbagai bahan bagi membuat penilaian dengan te