RPH1.7.2

May 20, 2015  |  By  | 


BAHASA MALAYSIA TAHUN 4 Tema : Alam Sekitar Tahun 4 Tajuk: Sungai Menangis Masa: 9.15pg-10.15pg Standard Pembelajaran 1.7.2 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan menggunakan ayat yan