Labor Redimo - dienst- InleenScan- inzicht in kwaliteit

February 21, 2014  |  By  | 


De door ons ontwikkelde InleenScan houdt organisaties een onafhankelijke spiegel voor met betrekking tot de wijze waarop de instroom en inleen van personeel is georganiseerd. Met behulp van online vragenformulieren en interviews, worden gegevens met betrekking tot inleen binnen een de organisatie verzameld en door Labor Redimo geanalyseerd.

More from LaborRedimo

Page 1 / 2