Personalhandbok 20130228

October 5, 2015  |  By  | 


Personalhandbok, faktainformation från A­Ö A Anställning En tillsvidareanställning gäller till dess arbetsgivaren eller den anställde säger upp den. Tidsbegränsade anställningar förekommer i följande former (fr.o.m. 1 juli

More from Lisa Welander