Průvodce Sjezdem (nejen) evangelické mládeže 2015

Web


Published on September 23, 2015

Hranice. Jasné i rozmazané, blízko či daleko, chtěné i nenáviděné. Kam až se může, kam dál o krok ani? Je cesta zpět? A co když to stojí za to? Omezení či ochrana. Kde jsem já a kde druzí? Kam je pustím? Kam pustím Boha – a kam on m