Get more exposure for your business with the new HTML5 flipbooks. Learn more

Các cụm tính từ đi với

Maria Olala


Published on May 4, 2015

Ví du: the teacher is always proud of students. Người giáo viên tự hào về những học trò của mình Tired of:mệt mỏi Innocent of: vô tội Irrespective of: bất chấp Ví dụ: the man is irrespective of the risk to help the child

Similar publications